Văn Bản Điều Hành
 • Hồ Đức Trung  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV chuyên trách thí nghiệm
  • Điện thoại:
   0988073063
  • Email:
   hoductrung@thptchonthanh.com.vn
 • Phạm Quốc Lâm  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thac sỹ Vật lý
  • Điện thoại:
   0913148449
  • Email:
   phamquoclam@thptchonthanh.com.vn
 • Phan Thị Thu Đông  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0916358525
  • Email:
   phanthithudong@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thiện Chí  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0979878224
  • Email:
   nguyenthienchi@thptchonthanh.com.vn
 • Huỳnh Thị Phi Yến  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0983392527
  • Email:
   huynhthiphiyen@thptchonthanh.com.vn
 • Trần Xuân Trình  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0342962209
  • Email:
   tranxuantrinh@thptchonthanh.com.vn
 • Kiều Lệ Quyên  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0942980047
  • Email:
   kieulequyen@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Văn Vững  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0984084496
  • Email:
   nguyenvanvung@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979290485
  • Email:
   nguyenhaphysics68@gmail.com
 • Hoàng Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0973724756
  • Email:
   hoangloily@gmail.com
Video - Clip
Thư Viện Ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 116
Tháng 07 : 1.446
Năm 2022 : 373.300