Văn Bản Điều Hành
 • Phạm Thị Ngọc Thúy  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0387222779
  • Email:
   phamthingocthuy@thptchonthanh.com.vn
 • Trần Thanh Phong  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   0937125720
  • Email:
   tranthanhphong@thptchonthanh.com.vn
 • Vũ Thị Hoa Mai  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0917903801
  • Email:
   vuthihoamai@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Lan  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0333820112
  • Email:
   nguyenthithuylan@thptchonthanh.com.vn
 • Ninh Văn Duyên  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0848267060
  • Email:
   ninhvanduyen@thptchonthanh.com.vn
 • Hoàng Thanh Minh  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0918296855
  • Email:
   hoangthanhminh@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Email:
   jr.julianguyen1012@gmail.com
 • Dương Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0389989477
Video - Clip
Thư Viện Ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 105
Tháng 07 : 1.435
Năm 2022 : 373.289