Văn Bản Điều Hành
 • Nguyễn Văn Thọ  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0907539921
  • Email:
   nguyenvantho@thptchonthanh.com.vn
 • Phạm Thị Thảo  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0395019343
  • Email:
   phamthithao@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Hồng Sơn  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0949412357
  • Email:
   nguyenhongson@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Phước  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0334906536
  • Email:
   nguyenthiphuoc@thptchonthanh.com.vn
 • Ung Thị Kim Lý  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0906943336
  • Email:
   ungthikimly@thptchonthanh.com.vn
 • Đỗ Thị Xuân Hương  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0793444678
  • Email:
   dothixuanhuong@thptchonthanh.com.vn
 • Trương Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
 • Võ Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0824090988
Video - Clip
Thư Viện Ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 115
Tháng 07 : 1.445
Năm 2022 : 373.299