Văn Bản Điều Hành
 • Lê Thị Thắm  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên trách Phổ cập GD
  • Điện thoại:
   0384005256
  • Email:
   lethitham@thptchonthanh.com.vn
 • Hà Thị Thanh Thủy  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Địa lí
  • Điện thoại:
   0985314021
  • Email:
   hathithanhthuy@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Ninh  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân GDCD
  • Điện thoại:
   0398335568
  • Email:
   nguyenthininh@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Văn Nhân  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Lịch sử
  • Điện thoại:
   0983646493
  • Email:
   nguyenvannhan@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Hảo  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Lịch sử
  • Email:
   nguyenthihao@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Văn Giàu  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Địa lí
  • Điện thoại:
   0932455775
  • Email:
   nguyenvangiau@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Quỳnh Điệp  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân GDCD
  • Điện thoại:
   0388002603
  • Email:
   nguyenthiquynhdiep@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Địa lí
  • Điện thoại:
   0989282548
Video - Clip
Thư Viện Ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 108
Tháng 07 : 1.438
Năm 2022 : 373.292