Văn Bản Điều Hành
 • Nguyễn Sỹ Thắng  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0987940037
  • Email:
   nguyensythang@thptchonthanh.com.vn
 • Ngô Thị Hiền  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV chuyên trách thí nghiệm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sinh học
  • Điện thoại:
   0976601458
  • Email:
   ngothihien@thptchonthanh.com.vn
 • Phạm Thị Tuyết  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0986657642
  • Email:
   phamthituyet@thptchonthanh.com.vn
 • Đặng Xuân Lực  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sinh học
  • Điện thoại:
   0973647978
  • Email:
   dangxuanluc@thptchonthanh.com.vn
 • Trần Đức Phương  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thac sỹ Hóa học
  • Điện thoại:
   0906638628
  • Email:
   tranducphuong@thptchonthanh.com.vn
 • Lê Thị Thanh Hường  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0978189010
  • Email:
   lethithanhhuong@thptchonthanh.com.vn
 • Bùi Thị Ngọc Anh  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0918777926
  • Email:
   buithingocanh@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Lanh  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sinh học
  • Điện thoại:
   0398685222
  • Email:
   nguyenlanh@thptchonthanh.com.vn
 • Trần Thu Hòa  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0978051966
  • Email:
   tranthuhoa@thptchonthanh.com.vn
Video - Clip
Thư Viện Ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 117
Tháng 07 : 1.447
Năm 2022 : 373.301