DANH SÁCH

                    BAN CHẤP HÀNH  CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

                                       Nhiệm kỳ 2016 - 2017

 

STTHọ và tênChức vụGhi chú
1Hồ Thị TrâmBí Thư Chi Đoàn 
2Kiều Lệ QuyênPhó Bí Thư 
3Trần Xuân TrìnhỦy viên Ban chấp hành