DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đỗ Duy Bình

Bí Thư Chi Bộ

 

2

Nguyễn Đình Thám

Phó Bí thư Chi bộ

 

3

Nguyễn Thiện Chí

Chi ủy viên

 

4

Trần Thu Hòa

Chi ủy viên

 

5

Lê Trương Quang Dũng

Đảng viên

 

6

Nguyễn Lanh

Chi ủy viên

 

7

Phan Thị Hoa

Đảng viên

 

8

Đỗ Thị Xuân Hương

Đảng viên

 

9

Ung Thị Kim Lý

Đảng viên

 

10Trần Xuân TrìnhĐảng viên

 

11

Nguyễn Thị Hảo

Đảng viên

 

12

Hà Thị Thanh Thủy

Chi ủy viên

 

13

Nguyễn Hồng Sơn

Đảng viên

 

14

Vũ Thị Hoa Mai

Đảng viên

 

15

Phạm Thị Tuyết

Đảng viên

 

16

Huỳnh Thị Phi Yến

Đảng viên

 

17

Nguyễn Thị Phước

Đảng viên

 

18

Võ Thị Thu Sương

Đảng viên

 

19

Trần Đức Phương

Đảng viên

 

20

Đặng Xuân Lực

Đảng viên

 

21

Võ Minh Đức

Đảng viên

 

22

Trần Đình Hoan

Đảng viên