http://thptchonthanh.com.vn/modules/hsg/hsg.jpgDANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2012 - 2013

                                  

 

STT

Họ và tên học sinh

Môn đạt giải

Đạt giải

 

1

 

Lê Hoàng Vũ

Lịch sử

Giải nhì vòng Tỉnh 

 

2

 

Trần Thị Thu Thảo

Sinh học

 Giải ba vòng Tỉnh 

 

3

 

Đoàn Thị Thu Hiền

Toán

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

4

 

Phan Minh Hảo

Hóa học

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

5

 

Bùi Thị Như Quỳnh

Hóa học

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

6

 

Bùi Thị Hường

Sinh học

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

7

 

Lê Thị Thủy

Ngữ văn

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

8

 

Nguyễn Trà Hồng Ân

Ngữ văn

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

9

 

Hoàng La Giang

Ngữ văn

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

10

 

Lê Thanh Luân

Địa lý

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

11

 

Phạm Hòa Tâm

Địa lý

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

12

 

Lê Thị Thanh Mỹ

GDCD

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

13

 

Đoàn Thị Thu Hiền

Casio Toán

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

14

 

Hồ Thị Phương

Casio Vật Lý

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

15

 

Phan Minh Hảo

Casio Hóa

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

16

 

Bùi Thị Như Quỳnh

Casio Hóa

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

17

 

Vũ Anh Tuấn

Casio Hóa

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

18

 

Vũ Thị Linh Chi

Casio Hóa

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

19

 

Lê Thị Thúy Bình

Casio Hóa

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

20

 

Đoản Hoài Sơn

IOE

Giải nhất vòng Tỉnh

 

21

 

Vũ Thị Huế

 

IOE

Giải nhì vòng Tỉnh

 

22

 

Nguyễn Ngọc Ân

 

IOE

Giải nhì vòng Tỉnh

 

23

 

Trần Thị Hạnh Vy

 

IOE

Giải nhì vòng Tỉnh

 

24

 

Phan Thị Thúy Hương

 

IOE

Giải ba vòng Tỉnh 

 

25

 

Võ Kim Khánh

 

IOE

 

Giải ba vòng Tỉnh

 

26

 

Nguyễn Phi Uyên Vy

 

IOE

 

Giải ba vòng Tỉnh

 

27

 

Trương Đình Vũ

 

IOE

 

Giải ba vòng Tỉnh

 

28

 

Triệu Minh Sang

 

IOE

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

29

 

Lê Hoàng Vũ

 

IOE

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

30

 

Trần Thị Hạnh Vy

 

Anh văn

Giải nhất Olympic Tỉnh

 

31

 

Ung Thị Kim Liên

 

Vật lý

Giải nhì Olympic Tỉnh

 

32

 

Vũ Thị Linh Chi

 

Hóa học

Giải nhỉ Olympic Tỉnh

 

33

 

Vũ Thị Huế

 

Anh văn

Giải nhì Olympic Tỉnh

 

34

 

Nguyễn Thị Như Hoa

 

Vật lý

Giải ba Olympic Tỉnh

 

35

 

Nguyễn Quang Vinh

 

Hóa học

Giải ba Olympic Tỉnh

 

36

 

Trần Công Nam

 

Hóa học

Giải ba Olympic Tỉnh

 

37

 

Lê Thị Thúy Bình

 

Hóa học

Giải ba Olympic Tỉnh

 

38

 

Nguyễn Ngọc Ân

 

Anh văn

Giải ba Olympic Tỉnh

 

39

 

Đồng Thị Phượng

 

Văn

Giải ba Olympic Tỉnh

 

40

 

Huỳnh Thị Ánh Hương

 

Lịch sử

Giải ba Olympic Tỉnh

 

41

 

 Nguyễn Trung Thành

 

Toán

Giải KK Olympic Tỉnh

 

42

 

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

 

Toán

Giải KK Olympic Tỉnh

 

43

 

 Ngô Hạ Vy

 

Toán

Giải KK Olympic Tỉnh

 

44

 

 Nguyễn Hữu Gia Huy

 

Vật lý

Giải KK Olympic Tỉnh

 

45

 

 Đoàn Thị Hoàng Anh

 

Hóa học

Giải KK Olympic Tỉnh

 

46

 

 Trần Thị Hồng Nguyên

 

Sinh học

Giải KK Olympic Tỉnh

 

47

 

 Đoản Hoài Sơn

 

Anh văn

Giải KK Olympic Tỉnh

 

48

 

 Lê Thanh Luân

 

Địa

Giải KK Olympic Tỉnh

 

49

 Trương Đình Vũ

 

IOE

Huy chương Đồng QG

 

50

 Trần Thị Hạnh Vy

 

IOE

Bằng danh dự QG

 

51

 Nguyễn Ngọc Ân

 

IOE

Bằng danh dự QG