DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2011 - 2012

                                  

 

STT

Họ và tên học sinh

Môn đạt giải

Đạt giải

 

1

 

Lê Hữu Nhuận

Địa lý

Giải ba vòng Tỉnh 

 

2

 

Thái Minh Thiện

Địa lý

 Giải ba vòng Tỉnh 

 

3

 

Lý Hải Yến

Hóa học

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

4

 

Lý Hải Yến

Casio Hóa

 Giải ba vòng Tỉnh 

 

5

 

Phan Thị Thanh Hương

Casio Hóa

 Giải ba vòng Tỉnh 

 

6

 

Lâm Thị Lệ Thu

Casio Hóa

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

7

 

Trương Đình Vũ

IOE

Giải ba vòng Tỉnh

 

8

 

Nguyễn Thị Kim Huệ

IOE

Giải ba vòng Tỉnh

 

9

 

Phan Phi Phụng

IOE

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

10

 

Nguyễn Tuấn Thanh

IOE

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

11

 

Vũ Thế Đại

IOE

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

12

 

Bùi Hoàng Diệu Thảo

IOE

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

13

 

Phùng Thị Hường

IOE

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

14

 

Trần Thị Thu Thảo

Sinh học

Huy chương Bạc - Olympic lần thứ 18 tại TP Vũng Tàu