DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2010 - 2011

                                  

 

STT

Họ và tên học sinh

Môn đạt giải

Đạt giải

 

1

 

Đỗ Phạm Yến Phương

Hóa học

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

2

 

Nguyễn Thị Thành Chung

Hóa học

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

3

 

Bùi Nguyễn Ngọc Hân

Sinh học

 Giải ba vòng Tỉnh 

 

4

 

Bùi Hoàng Diệu Thảo

Anh văn

Giải 3 vòng Tỉnh  

 

5

 

Đỗ Phạm Yến Phương

Máy tính CASIO

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

6

 

Nguyễn Phi Uyên Vy

Tiếng Anh Online

Giải nhì vòng Tỉnh 

 

7

 

Phan Phi Phụng

Tiếng Anh Online

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

8

 

Nguyễn Tuấn Thanh

Tiếng Anh Online

 Giải ba vòng Tỉnh 

 

9

 

Phùng Thị Hường

Tiếng Anh Online

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

10

 

Hoàng Thị Thanh Thúy

Tiếng Anh Online

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

11

 

Lê Hoàng Vũ

Lịch sử

Huy chương đồng

Olympic lần tứ XVII – Cần Thơ