DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2009 - 2010

                                  

 

STT

Họ và tên học sinh

Môn đạt giải

Đạt giải

 

1

 

Trần Quốc Bình

Vật lý

Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

2

 

Trần Quang Độ

Vật lý

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

3

 

Hoàng Hữu Sơn

Hóa học

 Khuyến khích vòng Tỉnh 

 

4

 

Lê Thị Loan

Sinh học

Khuyến khích vòng Tỉnh  

 

5

 

 

Ngô Thị Tính

Teakwendo

Huy chương Vàng Quốc gia khu vực Miền nam (hạng cân 42kg)

 

6

 

 

Đỗ Thị Mỹ Tiên

Teakwendo

Huy chương Vàng Quốc gia khu vực Miền nam  (hạng cân 44kg)

 

7

 

 

Lư Tường Vi

Teakwendo

Huy chương Bạc Quốc gia khu vực Miền nam  (hạng cân 46kg)