TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỘI CHA MẸ HỌC SINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban đại diện Hội CMHS Năm học 2012 - 2013

 

Vào lúc 14h ngày 15 tháng 9 năm 2012, 46/69 đại biểu đại diện 734 phụ huynh đến từ 22 chi hội đã về tham dự hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2012 – 2013, tại hội trường trường THPT Chơn Thành.

Tham dự Hội nghị còn có thầy Phan Minh Chánh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Văn Diễn – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường, cô Vũ Thị Hoa Mai – Phó Chủ tịch công đoàn trường, ông Ngô Tấn Tài – Trưởng ban đại diện Hội CMHS năm học 2011 - 2012.

Căn cứ nội dung của hội nghị, Hội nghị Ban đại diện hội CMHS năm học 2011 - 2012:

 

QUYẾT NGHỊ

 

Một là: Tán thành báo cáo của Ban thường trực Hội về dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội năm học 2011 - 2012, phương hướng công tác hội năm học 2012 – 2013, báo cáo Thu chi năm học 2011 - 2012, Dự toán thu chi năm học 2012 - 2013, dự thảo quy chế hoạt động hội trong thời gian tới.

Hai là: Căn cứ biên bản cuộc họp phụ huynh của các lớp đầu năm học, các đại biểu thống nhất thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, phụ huynh đóng góp và trực tiếp quản lý theo dõi việc làm đường bê tông nội bộ và xây sân khấu để phục vụ cho con em. Thống nhất thực hiện các công trình ở giai đoạn 2, dự toán công trình ước khoảng 160.000.000đ, tuỳ vào sự tự nguyện của mỗi phụ huynh (Ưu tiên miễn đóng cho phụ huynh diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình đồng bào dân tộc, gia đình gặp khó khăn bất thường)

Ba là: Hội nghị đã bầu thường trực Hội năm học 2012 - 2013 gồm 5 thành viên.

                    1/ Ông Ngô Tấn Tài

                    2/ Ông Võ Văn Binh

                    3/ Ông Nguyễn Văn Nhã

                    4/ Ông Phạm Xuân Đính

                    5/ Ông Nguyễn Hữu Trí

Bốn là: Các đại biểu đến từ các chi hộ các lớp đã đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Hội năm học 2011 - 2012, phương hướng công tác hội năm học 2012 – 2013, báo cáo Thu chi năm học 2011 - 2012, Dự toán thu chi năm học 2012 - 2013, dự thảo quy chế hoạt động hội. Đồng tình với những giải trình của nhà trường về những ý kiến mà phụ huynh thắc mắc.  Các ý kiến đóng góp sẽ được bổ sung vào văn kiện hội nghị.

Năm là: Hội cha mẹ học sinh trường ủy quyền cho bộ phận kế toán, văn thư trường thu tiền hội phí và tiền xã hội hóa, thực hiện chứng từ hồ sơ sổ sách theo quy định. Thường trực hội sẽ phân công 1 thành viên làm công tác thanh tra, hàng tháng sẽ kiểm tra việc Thu – Chi 2 khoản thu này.

Hội nghị ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THPT Chơn Thành giao cho Thường trực hội năm học 2012 - 2013 cụ thể hóa  phương hướng hoạt động trong chương trình hoạt động của Hội năm học 2012 – 2013.

Nghị quyết Hội nghị Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THPT Chơn Thành năm học 2012 - 2013 được thông qua hội nghị lúc 17 giờ 20 phút và được 100% đại biểu tán thành. Hội nghị kết thúc lúc 17 Giờ 30 phút cùng ngày.  

                                                                                                      

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH                                           THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

       Ngô Tấn Tài                                                     Huỳnh Thị Phi Yến