DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TÀI TRỢ

QUỸ KHUYẾN HỌC- KHUYẾN TÀI

Năm học 2010 – 2011

 

S

TT

Tên tổ chức/ cá nhân

Tên học bổng

Số tiền

(hiện vật)

 

 

1

Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bình Phước

Học bổng Sacombank

10.000.000

 

2

Bưu điện Bình Phước khu vực Bình Long – Chơn Thành

Học bổng của Bưu điện KV Bình Long

1.000.000

 

3

Cựu học sinh

Học sinh nghèo vượt khó

1.000.000

 

4

CHS Võ Thiết Tuân

Học bổng dành cho HSG khối 12

1.000.000

 

5

Qũy học bổng Châu Long

Học sinh gia đình khó khăn đạt HSG

1.000.000

 

6

Bà Bùi Thị Ngọc Liễu - CGV

HS con em đồng bào dân tộc, gia đình khó khăn học tập tốt

2.000.000

 

7

Thầy Võ Quốc Vinh

Học sinh có kết quả học tập cao nhất

500.000

 

8

Thầy Chí và thầy Phương

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

2.000.000

 

9

Tổ Hóa

Học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Hóa

600.000

 

10

Đại học Lạc Hồng

Học sinh nghèo vượt khó

1.000.000

 

11

Giáo viên và học sinh toàn trường

Tiếp sức đến trường Đại học

4.200.000

 

12

CHS Lê Thị Quỳnh Nga

Quỹ khuyến học- khuyến tài

9.000.000

 

13

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn

 ( Đại diện CHS : Lê Thúc Hoài)

Chương trình “ Thắp sáng ước mơ xanh”

50 bộ áo dài

Nữ sinh

 

14

Cô Phạm Thanh Trúc

Học sinh hoàn cảnh khó khăn

200 quyển tập