DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

Năm học 2010 – 2011

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đối tượng

Số tiền

 

 

1

Vũ Văn Hùng

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

2

Võ Thiện An

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

3

Đỗ Phạm Yến Phương

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

4

Thái Thị Thanh Tâm

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

5

Nguyễn Thị Mỹ Tho

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

6

Nguyễn Thị Thu Thủy

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

7

Nguyễn Dương Hoàn

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

8

Nguyễn Thị Thành Chung

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

9

Nguyễn Trọng Nghĩa

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

10

Nguyễn Hữu Trí

12A1

Học bổng Sacombank

1.000.000

 

11

Nguyễn Thị Hoài Linh

11a5

Học bổng của Bưu điện KV Bình Long

200.000

 

12

Đinh Hùng Sơn

11a7

Học bổng của Bưu điện KV Bình Long

200.000

 

13

Nguyễn Phạm Tiểu Quyên

11a7

Học bổng của Bưu điện KV Bình Long

200.000

 

14

Hồ Tuấn Dũng

11a7

Học bổng của Bưu điện KV Bình Long

200.000

 

15

Thái Thị Thanh Tâm

12a1

Học bổng của Bưu điện KV Bình Long

200.000

 

16

Nguyễn Thị Hoài Linh

11a5

Học sinh nghèo vượt khó

500.000

 

17

Đinh Hùng Sơn

11a7

Học sinh nghèo vượt khó

500.000

 

18

Đỗ Phạm Yến Phương

12a1

Học bổng dành cho HSG khối 12

500.000

 

19

Nguyễn Dương Hoàn

12a1

Học bổng dành cho HSG khối 12

500.000

 

20

Đỗ Phạm Yến Phương

12a1

Học sinh gia đình khó khăn đạt HSG

500.000

 

21

Trần Thị Thu Thảo

10a4

Học sinh gia đình khó khăn đạt HSG

500.000

 

22

Điểu Dậu

11a3

Học sinh đồng bào dân tộc học tốt

500.000

 

23

Quách Anh Đức

11a1

Học sinh đồng bào dân tộc học tốt

500.000

 

24

Trần Thị Lệ

10a1

Học sinh nghèo vượt khó

500.000

 

25

Đinh Hùng Sơn

11a7

Học sinh nghèo vượt khó

500.000

 

26

Nguyễn Văn An

12a2

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

2.000.000

 

27

Nguyễn Phạm Tiểu Quyên

11a2

Học sinh có kết quả học tập cao nhất trường

500.000

 

28

Hồ Thị Minh Hưng

10a5

Học sinh có kết quả học tập cao nhất K.10

500.000

 

29

Nguyễn Phạm Tiểu Quyên

11a2

Học sinh có kết quả học tập cao nhất K.11

500.000

 

30

Đỗ Phạm Yến Phương

12a1

Học sinh có kết quả học tập cao nhất K.12

500.000

 

31

Đỗ Phạm Yến Phương

12a1

Học sinh giỏi môn hóa vòng tỉnh

200.000

 

32

Đỗ Phạm Yến Phương

12a1

Học sinh giỏi casio bỏ túi môn hóa vòng tỉnh

200.000

 

33

Nguyễn Thị Thành Chung

12a1

Học sinh giỏi môn hóa vòng tỉnh

200.000

 

34

Nguyễn Khoa Hiến

10a3

Học sinh nghèo vượt khó

500.000

 

35

Hoàng Thị Bắc Nam

11a6

Học sinh nghèo vượt khó

500.000

 

36

Lê Thị Loan

CHS

Tiếp sức đến trường Đại học

4.200.000

 

37

Lê Hoàng Vũ

10a3

Huy chương đồng Olympic Cần Thơ

500.000

 

38

Nguyễn Phi Uyên Vy

10a2

Giải nhì Olympic Tiếng Anh

400.000

 

39

Nguyễn Tuấn Thanh

11a02

Giải ba Olympic Tiếng Anh

300.000

 

40

Phan Phi Phụng

10a2

Giải KK Olympic Tiếng Anh

200.000

 

41

Phùng Thị Hường

11a1

Giải KK Olympic Tiếng Anh

200.000

 

42

Hoàng Thị Thanh Thúy

11a2

Giải KK Olympic Tiếng Anh

200.000

 

 

Tổng cộng

 

 

27.600.000