BẢNG TỔNG KẾT THU – CHI HỌC BỔNG

Năm học 2010 – 2011

 

STT

Tên tổ chức/ Cá nhân tặng học bổng

Thu

Chi

1

Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bình Phước

10.000.000

10.000.000

2

Bưu điện Bình Phước khu vực Bình Long – Chơn Thành

1.000.000

1.000.000

3

CHS Võ Thiết Tuân

1.000.000

1.000.000

4

Qũy học bổng Châu Long

1.000.000

1.000.000

5

Bà Bùi Thị Ngọc Liễu - CGV

2.000.000

2.000.000

6

Thầy Võ Quốc Vinh

500.000

500.000

7

Thầy Chí và thầy Phương

2.000.000

2.000.000

8

Tổ Hóa

600.000

600.000

9

Đại học Lạc Hồng

1.000.000

1.000.000

10

Thầy cô và học sinh toàn trường (Ủng hộ em Loan)

4.200.000

4.200.000

11

Cựu học sinh ủng hộ nhân họp mặt dịp 20/11

5.400.000

1.000.000

12

Bán vé vào dịp hội trại

10.900.000

 

13

Phụ huynh, đại biểu ủng hộ nhân dịp lễ trưởng thành K.12

4.510.000

 

14

CHS Lê Thị Quỳnh Nga

9.000.000

3.300.000

 

                                                                 TỔNG

53.110.000

27.600.000

 

                                                                  CHI

27.600.000

 

 

                                                                   TỒN

25.510.000