BẢNG TỔNG KẾT THU – CHI HỌC BỔNG

Năm học 2012 – 2013

 

STT

Tên tổ chức/ Cá nhân tặng học bổng

Thu

Chi

1

Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bình Phước

5.000.000

5.000.000

2

BGĐ và Đoàn TN Công ty CS Sông Bé

6.000.000

6.000.000

3

Quỹ học bổng của Hội LHPN huyện

9.500.000

9.500.000

4

Bưu điện KV Chơn Thành

1.000.000

1.000.000

5

Ông Nguyễn Phi Anh

2.000.000

6

Gia đình Ông Võ Văn Binh

2.000.000

7

Chi tuyên dương các tổ chuyên môn có học sinh đạt HSG vòng tỉnh năm học 2012 – 2013(tặng hoa)

600.000

8

Chi tuyên dương trường có học sinh đạt giải IOE cấp tỉnh và cấp quốc gia (2 lần – Tặng hoa, tập)

550.000

9

Cửa hàng xe máy Tuyên

1.000.000

 

10

Gia đình bà Võ Thị Thương Nam

1.000.000

11

Hội khuyến học tỉnh tuyên dương HSG nhân dịp 20/11

1.000.000

1.000.000

12

Quỹ học bổng báo Sài Gòn Giải Phóng

2.000.000

2.000.000

13

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhân dịp 19/5

 

   500.000

14

Quyên góp tại Hội trại Mừng Đảng mừng Xuân 2013

16.000.000

15

Học bổng của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước

2.000.000

2.000.000

16

Chi khen thưởng cho học sinh đạt huy chuơng Tại Đại hội TDTT NH 2012 – 2013.

 

5.200.000

17

Chi khen thưởng các tổ chuyên môn, học sinh giỏi tại tổng kết năm học 2012 - 2013

36.100.000

 

Quyên góp tại Lễ trưởng thành khối 12

10.290.000

 

18

Em Nguyễn Trung Thành lớp 10A3

600.000

 

TỔNG

59.390.000

69.450.000

 

TỒN NH 2010 - 2011

26.020.000

 

 

TỔNG CHI

69.450.000

 

 

TỔNG QUỸ CÒN LẠI

15.960.000