BẢNG TỔNG KẾT THU – CHI HỌC BỔNG

Năm học 2011 – 2012

 

STT

Tên tổ chức/ Cá nhân tặng học bổng

Thu

Chi

1

Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bình Phước

5.000.000

5.000.000

2

CHS Trần Tuấn Nhã

1.050.000

1.050.000

3

Đoàn cơ sở nhà máy chế biến mủ

4.350.000

4.350.000

4

UBND tỉnh tặng học sinh xuất sắc

1.500.000

1.500.000

5

Bà Nguyễn Thị Kim

1.000.000

1.000.000

6

Quỹ học bổng của Hội LHPN tỉnh Bình Phước

12.000.000

12.000.000

7

Tổ Hóa

1.200.000

1.200.000

8

Ông Nguyễn Phi Anh

4.000.000

 

9

Công ty Du lịch Việt Trẻ

1.000.000

 

10

Chi học bổng HS nghèo, ĐBDT đạt HSG – HSTT

 

5.200.000

11

Trích từ Hội diễn Văn nghệ Xuân 2012

2.800.000

 

12

CHS Nguyễn Văn Thắng

1.000.000

 

13

Chi hỗ trợ tuyên truyền tuyển sinh vào lớp 10

 

1.500.000

14

Học bổng của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước

2.000.000

2.000.000

15

Chi khen thưởng cho học sinh đạt huy chuơng HKPĐ, Olympic khu vực (đột xuất)

 

6.200.000

16

Chi khen thưởng học sinh giỏi tại tổng kết năm học

 

6.400.000

17

Quyên góp tại Lễ trưởng thành khối 12

11.010.000

 

18

Hỗ trợ khen thưởng cán bộ đoàn, cờ đỏ, thí sinh đạt giải tại Lễ trưởng thành khối 12

 

2.110.000

 

TỔNG

47.910.000

47.400.000

 

TỒN NH 2010 - 2011

25.510.000

 

 

TỔNG CHI

47.400.000

 

 

TỔNG QUỸ CÒN LẠI

26.020.000