THPT Chơn Thành - Bình Phước http://thptchonthanh.com.vn/

KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2016-2017
10.06.2017

Năm học 2016 – 2017 toàn trường có 07 học sinh thi lại, trong đó có 01 học sinh thi lại do nguyên nhân khách quan không dự kiểm tra được trong kì kiểm tra cuối năm lần 1. Kết quả thi lại lần 2 như sau:

·       Lưu ý: Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo thì nộp đơn xin phúc khảo: 14/6/2017 
URL của bản tin này::http://thptchonthanh.com.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=591

© THPT Chơn Thành - Bình Phước contact: truongthptchonthanh@gmail.com