THPT Chơn Thành - Bình Phước http://thptchonthanh.com.vn/

Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2016 - 2017
13.04.2017

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016 - 2017

LƯU Ý : ĐỐI VỚI CÁC MÔN CÔNG NGHỆ, TIN HỌC,  THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG THÌ GIÁO VIÊN BỘ MÔN TỰ TỔ CHỨC KIỂM TRA TRƯỚC NGÀY 23/4/2017 

KHỐI 12 THI, HỌC SINH KHỐI 10 & 11 HỌC BÌNH THƯỜNG.


LƯU Ý :  SỞ GIÁO DỤC RA ĐỀ CÁC MÔN NGỮ VĂN, TOÁN, TIẾNG ANH; CÁC MÔN GDCD, CÔNG NGHÊ, TIN HỌC,  THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG  GIÁO VIÊN B MÔN TỰ TỔ CHỨC KIỂM TRA TRƯỚC NGÀY 30/4/2017

KHỐI 10&11 THI, HỌC SINH KHỐI 12 HỌC BÌNH THƯỜNG                                        


URL của bản tin này::http://thptchonthanh.com.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=586

© THPT Chơn Thành - Bình Phước contact: truongthptchonthanh@gmail.com