THPT Chơn Thành - Bình Phước http://thptchonthanh.com.vn/

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 khác gì so với năm ngoái?
07.02.2017

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra trong 2,5 ngày với 5 bài thi. Trừ Ngữ văn, các môn thi bằng hình thức trắc nghiệm.
URL của bản tin này::http://thptchonthanh.com.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=580

© THPT Chơn Thành - Bình Phước contact: truongthptchonthanh@gmail.com