THPT Chơn Thành - Bình Phước http://thptchonthanh.com.vn/

Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2015 - 2016
11.04.2016

Thực hiện kế hoạch năm học của Trường THPT CHơn Thành; Hướng dẫn kiểm tra học kì II, năm học 2015 - 2016 của Sở giáo dục và Đào tạo Bình Phước. Trường THPT Chơn Thành tổ chức kiểm tra học kì II theo lịch sau:

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

KHỐI 12

( Buổi sáng có mặt lúc 7 giờ )

 

NGÀY

BUỔI

MÔN THI

Thời gian

Làm bài

Giờ phát đề cho HS

Tính giờ làm bài

25/4/2016

SÁNG

 

NGỮ VĂN

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

SÁNG

 

HÓA

 

45 phút

 

9 giờ 05

 

9 giờ 15

 

26/4/2016

SÁNG

 

ĐỊA LÝ

45 phút

 

7 giờ 10

 

7 giờ 15

 

SÁNG

 

VẬT LÝ

 

45 phút

8 giờ 20

8 giờ 30

27/4/2016

SÁNG

 

LỊCH SỬ

45 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

SÁNG

 

SINH HỌC

 

45 phút

8 giờ 20

8 giờ 30

28/4/2016

SÁNG

 

TOÁN

 

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

SÁNG

 

TIẾNG ANH

 

45 phút

9 giờ 05

9 giờ 15

KHỐI 11

(Buổi sáng có mặt lúc 7 giờ)

 

KHỐI 10 

(Buổi chiều có mặt lúc 13 giờ)

NGÀY

BUỔI

MÔN THI

Thời gian

 

Giờ phát đề cho HS

Tính giờ làm bài

BUỔI

MÔN THI

Thời gian

 

Giờ phát đề cho HS

Tính giờ làm bài

4/5/2016

SÁNG

 

ĐỊA LÝ

45 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

CHIỀU

ĐỊA LÝ

45phút

13 giờ 25

13 giờ 30

SÁNG

 

SINH HỌC

45 phút

8 giờ 20

8 giờ 30

CHIỀU

SINH HỌC

45phút

14 giờ 30

14 giờ 40

5/5/2016

SÁNG

 

VẬT LÝ

45 phút

7 giờ 05

7 giờ 15

CHIỀU

VẬT LÝ

45phút

13 giờ 20

13 giờ 30

SÁNG

 

LỊCH SỬ

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

CHIỀU

LỊCH SỬ

45 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

9/5/2016

SÁNG

NGỮ VĂN

 

90phút

7 giờ 10

7 giờ 15

CHIỀU

 

NGỮ VĂN

 

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

10/5/2016

SÁNG

 

TIẾNG ANH

45 phút

7 giờ 05

7 giờ 15

CHIỀU

TIẾNG ANH

45phút

13 giờ 20

13 giờ 30

SÁNG

 

HÓA HỌC

45 phút

8 giờ 20

8 giờ 30

CHIỀU

HÓA HỌC

45 phút

14 giờ 30

14 giờ 40

11/5/2016

SÁNG

 

TOÁN

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

CHIỀU

TOÁN

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Lưu ý: Lịch thi cụ thể, xem Tại đâyURL của bản tin này::http://thptchonthanh.com.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=551

© THPT Chơn Thành - Bình Phước contact: truongthptchonthanh@gmail.com