THPT Chơn Thành - Bình Phước http://thptchonthanh.com.vn/

Hướng dẫn kiểm tra học kì I đối với khối 10 và khối 11, năm học 2015 - 2016
03.12.2015

Căn cứ Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước; thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 trường THPT Chơn Thành. Thời gian tổ chức kiểm tra tập trung học kì I sẽ được tiến hành từ ngày 14/12/2015 đến hết ngày 19/12/2015.
Lịch thi cụ thể như sau:

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

KHỐI 11

(Buổi sáng có mặt lúc 7 giờ, buổi chiều có mặt lúc 13 giờ)

KHỐI 10 

(Buổi sáng có mặt lúc 7 giờ, buổi chiều có mặt lúc 13 giờ)

NGÀY

BUỔI

MÔN THI

Thời gian

Giờ phát đề cho HS

Tính giờ làm bài

BUỔI

MÔN THI

Thời gian

Giờ phát đề cho HS

Tính giờ làm bài

14/12/2015

SÁNG

HÓA HỌC

45phút

7 giờ 05

7 giờ 15

SÁNG

HÓA HỌC

45phút

7 giờ 05

7 giờ 15

SÁNG

LỊCH SỬ

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

SÁNG

LỊCH SỬ

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

15/12/2015

SÁNG

VẬT LÝ

45 phút

7 giờ 05

7 giờ 15

SÁNG

VẬT LÝ

45 phút

7 giờ 05

7 giờ 15

SÁNG

ĐỊA LÝ

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

SÁNG

ĐỊA LÝ

45 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

16/12/2015

CHIỀU

NGỮ VĂN

90phút

13 giờ 20

13 giờ 30

CHIỀU

 

 

 

 

CHIỀU

TIẾNG ANH

45 phút

15giờ 15

15 giờ 30

CHIỀU

 

 

 

 

17/12/2015

CHIỀU

 

 

 

 

CHIỀU

NGỮ VĂN

90phút

13 giờ 20

13 giờ 30

CHIỀU

 

 

 

 

CHIỀU

TIẾNG ANH

45 phút

15giờ 15

15 giờ 30

18/12/2015

CHIỀU

TOÁN

90phút

13 giờ 20

13 giờ 30

CHIỀU

 

 

 

 

CHIỀU

SINH HỌC

45 phút

15giờ 20

15 giờ 30

CHIỀU

 

 

 

 

19/12/2015

CHIỀU

 

 

 

 

CHIỀU

TOÁN

90phút

13 giờ 20

13 giờ 30

CHIỀU

 

 

 

 

CHIỀU

SINH HỌC

45 phút

15giờ 20

15 giờ 30


LƯU Ý :

·       SỞ GIÁO DỤC RA ĐỀ TỰ LUẬN CÁC MÔN :  NGỮ VĂN, TOÁN, TIẾNG ANH (GỒM 2 PHẦN : PHẦN CHUNG VÀ PHẦN RIÊNG; ĐỐI VỚI PHẦN RIÊNG HS CHỈ CHỌN PHẦN CHUẨN HOẶC PHẦN NÂNG CAO ĐỂ  LÀM BÀI)    

·       CÁC MÔN : GDCD, CÔNG NGHỆ, TIN HỌC,  THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG  GIÁO VIÊN BÔ MÔN TỰ TỔ CHỨC KIỂM TRA TRƯỚC NGÀY 10/12/2015 URL của bản tin này::http://thptchonthanh.com.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=538

© THPT Chơn Thành - Bình Phước contact: truongthptchonthanh@gmail.com