lichthi     

LỊCH THI
NĂM HỌC 2012-2013

 

STT

LỊCH THI

Thời gian áp dụng

Ghi chú

1

Lịch thi nghề đợt 1

 

 

2

Lịch kiểm tra chất lượng đầu năm

 

 

3

Lịch thi học kỳ I

18/12/2012-21/12/2012

 

4

Lịch thi nghề đợt 2

 

 

5

Lịch thi học kỳ II

 

 

6

Lịch thi tốt nghiệp THPT