Văn Bản Điều Hành
 • Trần Ngọc Tú  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0918951444
  • Email:
   tranngoctu@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Sỹ Thắng  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0987940037
  • Email:
   nguyensythang@thptchonthanh.com.vn
 • Hồ Thị Trâm  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tin
  • Điện thoại:
   0979298219
  • Email:
   hothitram@thptchonthanh.com.vn
 • Bùi Thu Hằng  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0378175475
  • Email:
   buithuhang@thptchonthanh.com.vn
 • Đỗ Duy Bình  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984869832
  • Email:
   doduybinhct@gmail.com
 • Lê Trương Quang Dũng  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0906354614
  • Email:
   letruongquangdung@thptchonthanh.com.vn
 • Phạm Thị Ngọc Thúy  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0387222779
  • Email:
   phamthingocthuy@thptchonthanh.com.vn
 • Trần Đình Hoan  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0942980293
  • Email:
   trandinhhoan@thptchonthanh.com.vn
 • Ngô Thị Hiền  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV chuyên trách thí nghiệm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sinh học
  • Điện thoại:
   0976601458
  • Email:
   ngothihien@thptchonthanh.com.vn
 • Hồ Đức Trung  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV chuyên trách thí nghiệm
  • Điện thoại:
   0988073063
  • Email:
   hoductrung@thptchonthanh.com.vn
 • Lê Thị Thắm  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên trách Phổ cập GD
  • Điện thoại:
   0384005256
  • Email:
   lethitham@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thọ Sáu  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Phục vụ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0910196807
  • Email:
   nguyenthosau@thptconthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hương  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944288383
  • Email:
   nguyenthithuhuong@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Huệ  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Học hàm, học vị:
   cao đảng văn thư
  • Điện thoại:
   0932243378
  • Email:
   nguyenthihue@thptchonthanh.com.vn
 • Phạm Viết Bình  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   Sở cấp
  • Điện thoại:
   0918359389
 • Võ Thị Thu Sương  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   0914171203
  • Email:
   vothithusuong@thptchonthanh.com.vn
 • Trần Thanh Phong  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   0937125720
  • Email:
   tranthanhphong@thptchonthanh.com.vn
 • Võ Minh Đức  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   0388911744
  • Email:
   vominhduc@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Đức Dũng  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918501088
  • Email:
   nguyenducdung@thptchonthanh.com.vn
 • Vũ Thị Hoa Mai  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0917903801
  • Email:
   vuthihoamai@thptchonthanh.com.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Lan  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0333820112
  • Email:
   nguyenthithuylan@thptchonthanh.com.vn
 • Phạm Thị Tuyết  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0986657642
  • Email:
   phamthituyet@thptchonthanh.com.vn
 • Ninh Văn Duyên  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0848267060
  • Email:
   ninhvanduyen@thptchonthanh.com.vn
 • Hà Thị Thanh Thủy  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân Địa lí
  • Điện thoại:
   0985314021
  • Email:
   hathithanhthuy@thptchonthanh.com.vn
Video - Clip
Thư Viện Ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 112
Tháng 07 : 1.442
Năm 2022 : 373.296