SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022

(Kèm theo Công văn số 65/TB-THPTCT, ngày 21/9/2021 của trường THPT Chơn Thành về thực hiện quy chế công khai năm học 2021 – 2022)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp (2020 – 2021)

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

67

5

 56

 4

57 

 0

 0

 49

 8

I

Giáo viên

55 

 

 4

51 

 

 

 

57 

 0

 44

 8

 2

 

Trong đó số giáo viên dạy môn:

1

Toán

8

 

 2

 6

 

 

 

8

 0

 0

6

2

 

 

2

Vật lý

6

 

 1

 6

 

 

 

6

 0

 0

5

 

 

 1

3

Hóa học

5

 

 1

 4

 

 

 

5

 0

 0

5

 

 

 

4

Sinh học

3

 

 

 3

 

 

 

3

 0

 0

2

1

 

 

5

Tin học

4

 

 

4

 

 

 

4

 0

 0

4

 

 

 

6

Ngữ văn

9

 

 

9

 

 

 

9

 0

 0

3

5

1

 

7

Lịch sử

3

 

 

3

 

 

 

3

 0

 0

3

 

 

 

8

Địa lý

3

 

 

3

 

 

 

3

 0

 0

2

 

1

 

9

Tiếng Anh

6

 

 

6

 

 

 

6

 0

 0

6

 

 

 

10

Tiếng Pháp

0

 

 

 

 

 

 

0

 0

 0

 

 

 

 

11

Công nghệ

1

 

 

1

 

 

 

1

 0

 0

1

 

 

 

12

Hướng nghiệp

0

 

 

 

 

 

 

0

 0

 0

 

 

 

 

13

GDCD

2

 

 

2

 

 

 

2

 0

 0

2

 

 

 

14

Thể dục

3

 

 

3

 

 

 

3

 0

 0

3

 

 

 

15

Quốc phòng

2

 

 

2

 

 

 

2

 0

 0

2

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 3

 

 1

 

 

 

 3

 0

 0

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 0

 0

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 1

 1

 

 

 

2

 0

 0

2

 

 

 

III

Nhân viên

 9

 

 

 3

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

1 (KN)

 

 

 

 

 

 

 1

 0

 0

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1 (KN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Giáo viên phụ trách thiết bị, thí nghiệm

 2

 

 

 2

 

 

 

 0

 0

2

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bảo vệ

3

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

10

Phục vụ

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

11

Điện nước

1

 

 

 

 

1