SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Đỗ Duy Bình                                                            
Lê Trương Quang Dũng                                                            
Nguyễn Đình Thám                                                            
Võ Quốc Vinh                                                            
Trần Đình Mạnh                                                            
Trần Ngọc Tú                                                            
Phan Thị Hoa                                                            
Hồ Thị Tuyết                                                            
Phạm Xuân Kiểm                                                            
Trần Đình Hoan                                                            
Bùi Thu Hằng                                                            
Trần Xuân Trình                                                            
Huỳnh Thị Phi Yến                                                            
Hồ Thị Trâm                                                            
Kiều Lệ Quyên                                                            
Nguyễn Văn Vững                                                            
Nguyễn Thiện Chí                                                            
Phạm Quốc Lam                                                            
Phan Thanh Duyên(L)                                                            
Hồ Đức Trung                                                            
Phạm Thị Thu Đông                                                            
Bùi Quang Hợp                                                            
Trần Thu Hòa                                                            
Trần Đức Phương                                                            
Lê Thị Thanh Hường                                                            
Bùi Thị Ngọc Anh                                                            
Phạm Thị Tuyết(H)                                                            
Nguyễn Sỹ Thắng                                                            
Nguyễn Lanh                                                            
Đặng Xuân Lực                                                            
Ngô Thị Hiền                                                            
Đỗ Thị Xuân Hương(V)                                                            
Nguyễn Hồng Sơn                                                            
Phạm Thị Thảo(V)                                                            
Võ Thị Thanh Hiền(V)                                                            
Nguyễn Thị Phước                                                            
Nguyễn Văn Thọ                                                            
Ung Thị Kim Lý                                                            
Trường Tuấn Anh(V)                                                            
Nguyễn Thị Hảo                                                            
Hồ Thị Minh Nguyệt                                                            
Nguyễn Văn Nhân                                                            
Lê Thị Thắm                                                            
Hà Thị Thanh Thủy                                                            
Nguyễn Văn Giàu                                                            
Nguyễn Thị Thảo                                                            
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp                                                            
Nguyễn Thị Ninh                                                            
Hoàng Thanh Minh                                                            
Vũ Thị Hoa Mai                                                            
Ninh Văn Duyên                                                            
Nguyễn Thị Thúy Lan                                                            
Dương Thị Trang                                                            
Phạm Thị Ngọc Thúy                                                            
Nguyễn Thị Thu Hương                                                            
Nguyễn Đức Dũng(TD)                                                            
Trần Thanh Phong                                                            
Võ Thị Thu Sương                                                            
Đoàn Văn Quy                                                            
Vũ Xuân Đại                                                            
Võ Minh Đức                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020