SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KÌ II, NH 2019 - 2020 (ÁP DỤNG TỪ 03/2/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Đỗ Duy Bình                                                            
Lê Trương Quang Dũng                                                            
Nguyễn Đình Thám           12A3                                                
Võ Quốc Vinh 10A7 10A7 11A1     10A4 11A5 11A1               11A5 10A4 10A4     11A1 10A7 11A5              
Trần Đình Mạnh             12A4 12A4                 12A4 12A4                        
Trần Ngọc Tú 11A4 11A4 11A7               11A8 11A8 11A7     11A7 11A8 11A4                        
Phan Thị Hoa 10A6 12A5 12A1     10A2   10A6     12A1 12A1 12A5     12A1 10A2 10A2     10A6 12A5 12A5              
Hồ Thị Tuyết 12A7 12A8 12A8     10A1 10A1 10A5     12A8 12A7 12A7     10A1 12A8 10A5       10A5 12A7              
Phạm Xuân Kiểm 10A8 10A8 12A6       10A8 10A3     12A6 12A6 11A6     12A6 10A3 11A6     11A6   10A3              
Trần Đình Hoan 11A3 12A2 11A2     12A2   11A3     12A3 11A2 12A2     12A3 12A2 11A2     11A3 12A3 12A3              
Bùi Thu Hằng                                                            
Trần Xuân Trình                                                            
Huỳnh Thị Phi Yến                                                            
Hồ Thị Trâm           11A3 11A4 11A4               11A4 11A3 11A3                        
Kiều Lệ Quyên           11A1 11A2 11A2     11A1 11A1 11A2                                  
Nguyễn Văn Vững 11A7 10A1 11A8     10A8 11A8                 11A3   10A8     10A1 11A3 11A7              
Nguyễn Thiện Chí           11A6 12A2 12A2               11A2 11A1 12A2     11A2 11A6 11A1              
Phạm Quốc Lam           10A7 10A7 10A2               10A6 12A1 12A1     10A2 12A1 10A6              
Phan Thanh Duyên(L) 11A5 11A7 11A6     11A7 11A7 11A8               11A6 11A5 11A5     11A8 11A8 11A6              
Hồ Đức Trung                     11A4 11A5                 11A5   11A4              
Phạm Thị Thu Đông                               10A4 10A5 10A3     10A5 10A3 10A4              
Bùi Quang Hợp                                                            
Trần Thu Hòa 12A2 11A1                           11A1 11A2       12A2 12A2 11A2              
Trần Đức Phương   11A6 11A5     11A5 11A6                           11A4 11A4 10A1              
Lê Thị Thanh Hường 10A4 10A5                                                        
Bùi Thị Ngọc Anh 11A8 11A3 11A3                         11A8 11A7 11A7                        
Phạm Thị Tuyết(H) 12A1 12A1 10A6                                   12A1 10A2 10A7              
Nguyễn Sỹ Thắng     10A3                         10A8                            
Nguyễn Lanh 10A3 10A6 10A2       10A4 10A1     11A2   11A1     10A5 10A8 10A7                        
Đặng Xuân Lực           11A4 12A1 11A7     11A5 12A2 11A3       11A6 11A8                        
Ngô Thị Hiền                                                            
Đỗ Thị Xuân Hương(V) 12A3 11A2       11A2 12A3 12A8               12A8 12A3 12A3       12A8 12A8              
Nguyễn Hồng Sơn 10A2 12A7 12A2     12A7 10A2 10A8               12A2   12A7     12A7 10A8                
Phạm Thị Thảo(V) 12A5 12A6 10A1     12A5   12A6               12A5 12A5 12A6       10A1 12A6              
Võ Thị Thanh Hiền(V) 12A4   10A4     12A1 10A5       12A4 12A4 12A1               12A4 10A4 10A5              
Nguyễn Thị Phước           11A8   11A5     11A6 11A6 11A5               11A7 11A7 11A8              
Nguyễn Văn Thọ           10A6 10A6 10A7                         10A7                  
Ung Thị Kim Lý                                                            
Trường Tuấn Anh(V)                       11A3 11A4     10A3 11A4 11A1     10A3 11A1 11A3              
Nguyễn Thị Hảo                       12A3 12A4               12A5 12A6                
Hồ Thị Minh Nguyệt                                                            
Nguyễn Văn Nhân                     12A7   12A8                                  
Lê Thị Thắm                                                            
Hà Thị Thanh Thủy                               12A4 12A6 12A5                        
Nguyễn Văn Giàu                                                            
Nguyễn Thị Thảo                                 12A7 12A8                        
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp             12A7       12A5 12A8 12A6                                  
Nguyễn Thị Ninh   12A4 12A3                                                      
Hoàng Thanh Minh 11A1 12A3 12A4     12A4 11A1 12A3     11A7 11A7 12A3               12A3 12A4 12A4              
Vũ Thị Hoa Mai 12A8 10A2 12A7     12A8 12A8 12A7               12A7 10A1 10A1     12A8 12A7 10A2              
Ninh Văn Duyên 10A5 10A4 11A4     10A5 11A3 10A4     11A3 11A4                                    
Nguyễn Thị Thúy Lan 11A2 11A8 12A5       12A5 12A5     12A2 12A5 11A8                 11A2 12A2              
Dương Thị Trang 11A6 11A5 10A8     10A3 10A3 11A6                         10A8 11A5                
Phạm Thị Ngọc Thúy 12A6   10A7     12A6 12A6 12A1               10A7 10A6       12A6 10A6 12A1              
Nguyễn Thị Thu Hương                                                            
Nguyễn Đức Dũng(TD)                                                            
Trần Thanh Phong                                                            
Võ Thị Thu Sương 10A1 10A3 10A5                         10A2 10A7 10A6     10A4   10A8              
Đoàn Văn Quy                                                            
Vũ Xuân Đại                                                            
Võ Minh Đức                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Ghi chú: GV dạy HN-NGLL xem TKB chi tiết tại bảng niêm yết, thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.