SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KÌ II, NH 2019 - 2020 (ÁP DỤNG TỪ 03/2/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Đỗ Duy Bình                         11A8                           11A8      
Lê Trương Quang Dũng     10A8                     10A7                                
Nguyễn Đình Thám             12A3 12A3                                   11A2 12A3      
Võ Quốc Vinh           11A1   10A5 11A8 11A8           11A1 11A1   10A5 11A8           10A5 10A5 11A1 11A8  
Trần Đình Mạnh             11A6 12A4 11A4 11A5 11A4 11A6   12A4 12A4 11A6 11A6   11A4 11A5   12A4 11A5 11A5 11A4          
Trần Ngọc Tú     10A3 11A7 11A3           11A3 11A3   11A7 11A7 10A3 10A3                     11A7 10A3 11A3
Phan Thị Hoa           12A1   10A2 10A2 12A5     12A1 12A1 12A5           12A5 12A5 12A1 10A2 10A2          
Hồ Thị Tuyết     12A7 10A4 12A8 12A8 12A8   12A7 12A7 10A4   10A1 10A1 12A7                     10A4 10A4 10A1 10A1 12A8
Phạm Xuân Kiểm       10A8 12A6 12A6   10A7 10A7 10A8 10A7 10A6 10A6     10A6 10A7   12A6 10A8     10A8 10A6 12A6          
Trần Đình Hoan       12A3 12A3 11A2 11A2   12A2 12A2 12A2   11A2 12A3 12A3           12A2 11A2                
Bùi Thu Hằng                                                            
Trần Xuân Trình 12A5 12A5 10A1   10A3           12A6 10A3 12A5   10A2     12A6 10A1 10A4     10A2 12A5 10A4          
Huỳnh Thị Phi Yến 11A2 11A2 11A4                         11A2   12A3     11A1 11A4 11A3       11A3 11A2 11A1 12A3
Hồ Thị Trâm           11A5 11A8                   12A2 11A6     12A1 11A5   11A7 11A6 11A8   12A2 12A1 11A7
Kiều Lệ Quyên           10A7 12A7       12A8   10A5 10A8   12A4 10A6 12A8 10A7 10A5 10A6 10A8 12A4 12A7            
Nguyễn Văn Vững     10A5 11A4 11A6 10A4 11A3 11A4 10A5                       11A5   10A1 11A3     11A6 10A4 11A5 10A1
Nguyễn Thiện Chí 12A2 12A2 12A3   12A2     12A2 11A2 11A1             12A3 11A1   11A2             12A2 12A3    
Phạm Quốc Lam 12A1 12A1 12A8 12A1 12A5     10A6 10A3 10A2           12A8   12A1 10A6 12A5           12A5 10A2 10A3    
Phan Thanh Duyên(L)                                                            
Hồ Đức Trung                         11A7   11A8                   11A8 11A7        
Phạm Thị Thu Đông 10A7 10A7 12A4 12A7 10A7               10A8 12A6 12A6           12A7   10A7 12A6 10A8     12A4 12A4 12A7
Bùi Quang Hợp           11A3   11A6 11A5 11A4 11A7 11A1 11A1 11A2                 11A2 11A4 11A5 12A1 11A7 11A3 12A8 11A6
Trần Thu Hòa 11A1 11A1 11A2 12A2 11A1                               12A3 12A2 11A1   11A2 12A3 11A1   12A2 11A2
Trần Đức Phương 10A1 10A1 11A7     11A8 10A1 11A3               11A3   11A7 11A8 10A1 11A7 10A1   11A8 11A3          
Lê Thị Thanh Hường 10A6 10A6   10A7             10A6 12A7                     10A6 10A7 12A8 12A7 12A8   10A6 10A7
Bùi Thị Ngọc Anh 11A4 11A4 12A6 12A5 11A5               11A6 11A4 11A5   11A4   12A5 12A6           11A4   11A6 11A6 11A5
Phạm Thị Tuyết(H) 10A2 10A2 10A4 10A2 10A2                     10A5 12A1 10A5   12A4 10A4 10A4 10A5 12A1     12A4 10A2   12A1
Nguyễn Sỹ Thắng           10A3 10A3                           10A8   10A3     10A8 10A8      
Nguyễn Lanh               11A1 11A7 10A1 10A1 10A2       11A4 11A5 10A2 11A2 10A2           11A6 10A1 11A8 11A3 10A3
Đặng Xuân Lực                     10A3 12A5 12A7     12A2 12A8 10A8 10A4 10A6     12A6 10A3 10A7 12A4 12A1   12A3 10A5
Ngô Thị Hiền                                                            
Đỗ Thị Xuân Hương(V) 12A8 12A8   11A2 11A2     12A8 12A3 12A3           12A3 11A2 11A2 12A8   12A8 12A8 12A3              
Nguyễn Hồng Sơn 12A7 12A7 12A2                         10A2 12A7 12A7 12A2   10A2 10A2   12A2 12A2 10A2 12A7 12A7    
Phạm Thị Thảo(V) 12A6 12A6 12A5 12A6 10A1     10A1 10A1 12A6           12A5 12A5 10A1     12A6 12A6 12A5              
Võ Thị Thanh Hiền(V) 11A8 11A8 11A8     12A4 12A4 12A1 12A1   11A8 11A8       12A1   11A8 12A4   12A4 12A1                
Nguyễn Thị Phước 11A3 11A3 11A3   11A4   11A4 10A3   11A3   11A4 11A4 10A3 10A3     11A3 11A3                      
Nguyễn Văn Thọ             10A4 10A4   10A5                     10A5 10A5 10A4   10A3       10A5 10A4
Ung Thị Kim Lý           10A6 11A5   10A8   11A5 11A5       11A5 10A8 10A6               10A6 10A6   10A8 10A8
Trường Tuấn Anh(V)       11A1 11A7 11A7 11A7   11A6 11A6   11A7 10A7 11A6 11A6     10A7 11A1 11A1               10A7 10A7 11A1
Nguyễn Thị Hảo 12A3 12A3 10A6                   12A3 10A6 10A5                     12A6 12A5 10A5   12A4
Hồ Thị Minh Nguyệt 10A4 10A4 12A1 10A3 10A4           10A2 10A1 10A4     10A1 10A2 12A2   10A3                    
Nguyễn Văn Nhân 10A8 10A8   11A3 10A8               12A8 12A7 10A7 10A7 11A7                 11A1   10A8 11A2 11A8
Lê Thị Thắm 11A5 11A5   11A5                             11A6 11A4                    
Hà Thị Thanh Thủy 12A4 12A4   12A4 12A1 12A5 12A5 12A6   12A1 12A5 12A6       12A6 12A4 12A4                        
Nguyễn Văn Giàu 11A6 11A6 11A5 11A6 11A8 11A4 10A7 11A7 11A3                       10A1 11A1   10A8            
Nguyễn Thị Thảo 10A5 10A5   12A8 10A5                       10A4 10A3 12A7 12A7     12A2 12A8 12A7 12A8   10A6 10A2 12A2
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp 10A3 10A3   10A5 10A6   12A6 12A5                   10A4 10A3 12A2           10A1   12A8 12A7 10A2
Nguyễn Thị Ninh 11A7 11A7 11A6               11A1 12A4 11A3     11A7   11A5     11A4 12A3 11A8 11A2 12A1          
Hoàng Thanh Minh     11A1 11A8 12A4 12A3 11A1 11A8 12A4 12A4 12A3   12A4 11A1 11A1           11A8 11A8   12A3 12A3          
Vũ Thị Hoa Mai     10A2 10A1 12A7 10A1   12A7 12A8 12A8 12A7 12A8 10A2 10A2 10A1 12A7 10A1   10A2 12A8                    
Ninh Văn Duyên           11A6 10A6 11A5   10A7 11A6 10A7 11A5 11A5 10A6               11A6 11A6 10A6 10A7 10A7 11A5   10A6
Nguyễn Thị Thúy Lan           12A2 12A2 11A2 12A5 11A7   12A2   12A5 11A2           11A2 11A7 11A7   12A5 12A2 11A2 12A5 11A7  
Dương Thị Trang           10A5 10A5   10A4 10A4           10A4 10A5 11A4   11A3 11A3 11A3 11A4 10A5   11A3 11A4 11A4 10A4  
Phạm Thị Ngọc Thúy           10A8 12A1   12A6 10A3 10A8 10A8 10A3     10A8 12A6   12A1 12A1           10A3 10A3 12A1 12A6 12A6
Nguyễn Thị Thu Hương     10A7 10A6               10A4   10A5 10A8       10A8 10A7   10A6   10A4 10A5          
Nguyễn Đức Dũng(TD)                     11A2 11A2   11A3 11A3 11A8 11A8   11A7 11A7 11A6 11A6   11A1 11A1 11A5 11A5   11A4 11A4
Trần Thanh Phong           10A2 10A2   10A6 10A6 10A5 10A5   10A4 10A4           10A3 10A3   10A1 10A1          
Võ Thị Thu Sương                     12A4 12A3 12A2   12A1                              
Đoàn Văn Quy                     12A1 12A1   12A2 12A2       12A3 12A3   12A7 12A7 12A4 12A4   12A6 12A6 12A5 12A5
Vũ Xuân Đại                           12A8 12A8                              
Võ Minh Đức           12A7 10A8 10A8 11A1 11A2     12A6 11A8 11A4   11A3 12A5 11A5 11A6 10A7 10A7 12A8   11A7          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Ghi chú: GV dạy HN-NGLL xem TKB chi tiết tại bảng niêm yết, thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.