SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Đỗ Duy Bình                                                            
Lê Trương Quang Dũng                                                            
Nguyễn Đình Thám     12A3     12A3                                         12A3 12A3    
Võ Quốc Vinh                                                            
Trần Đình Mạnh           12A4 12A4                 12A4 12A4                       12A4 12A4
Trần Ngọc Tú                                                            
Phan Thị Hoa             12A5 12A5 12A1 12A1     12A5 12A5 12A1 12A1   12A5         12A5 12A1 12A1          
Hồ Thị Tuyết 12A8 12A8   12A7 12A7 12A8 12A8       12A7 12A7 12A8                             12A8 12A7 12A7
Phạm Xuân Kiểm 12A6 12A6                       12A6 12A6                       12A6 12A6    
Trần Đình Hoan   12A2 12A2 12A3 12A3     12A2 12A3 12A3 12A2 12A2       12A2   12A3 12A3                      
Bùi Thu Hằng                                                            
Trần Xuân Trình                                                            
Huỳnh Thị Phi Yến                                                            
Hồ Thị Trâm                                                            
Kiều Lệ Quyên                                                            
Nguyễn Văn Vững                                                            
Nguyễn Thiện Chí                 12A2 12A2                     12A2 12A2             12A2 12A2
Phạm Quốc Lam       12A1 12A1           12A1 12A1                                 12A1 12A1
Phan Thanh Duyên(L)                                                            
Hồ Đức Trung                                                            
Phạm Thị Thu Đông                                                            
Bùi Quang Hợp                                                            
Trần Thu Hòa       12A2 12A2                           12A2 12A2           12A2 12A2      
Trần Đức Phương                                                            
Lê Thị Thanh Hường                                                            
Bùi Thị Ngọc Anh                                                            
Phạm Thị Tuyết(H) 12A1 12A1                                 12A1 12A1           12A1 12A1      
Nguyễn Sỹ Thắng                                                            
Nguyễn Lanh                                                            
Đặng Xuân Lực 12A2   12A1                   12A1 12A2 12A2           12A1 12A1 12A2              
Ngô Thị Hiền                                                            
Đỗ Thị Xuân Hương(V)                     12A8 12A8   12A3 12A3           12A3 12A3 12A8 12A8   12A8 12A8   12A3 12A3
Nguyễn Hồng Sơn           12A2 12A2   12A7 12A7                 12A7 12A7 12A7 12A7   12A2 12A2          
Phạm Thị Thảo(V) 12A5 12A5   12A6 12A6   12A6 12A6 12A5 12A5                     12A5 12A5   12A6 12A6          
Võ Thị Thanh Hiền(V) 12A4 12A4       12A1 12A1 12A4 12A4               12A1 12A1     12A4 12A4                
Nguyễn Thị Phước                                                            
Nguyễn Văn Thọ                                                            
Ung Thị Kim Lý                                                            
Trường Tuấn Anh(V)                                                            
Nguyễn Thị Hảo     12A6 12A4 12A5 12A5 12A3 12A3   12A4 12A3 12A6       12A5 12A6 12A6   12A3           12A4 12A4 12A5    
Hồ Thị Minh Nguyệt                                                            
Nguyễn Văn Nhân                           12A8 12A7 12A8 12A7                 12A7 12A7   12A8 12A8
Lê Thị Thắm                                                            
Hà Thị Thanh Thủy     12A5 12A5 12A4           12A6 12A4 12A4   12A5     12A4 12A6 12A6     12A6   12A5          
Nguyễn Văn Giàu                                                            
Nguyễn Thị Thảo     12A7 12A8 12A8     12A7 12A8 12A8                           12A7 12A7          
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp           12A7 12A7 12A8 12A6 12A6           12A6 12A5 12A7 12A8 12A8       12A5 12A8 12A6   12A7 12A5 12A5
Nguyễn Thị Ninh                     12A4 12A3 12A3                   12A4 12A4 12A3 12A3   12A4    
Hoàng Thanh Minh 12A3 12A3 12A4                     12A4 12A4 12A3 12A3   12A4 12A4     12A3 12A3 12A4          
Vũ Thị Hoa Mai 12A7 12A7 12A8                   12A7 12A7 12A8 12A7 12A8 12A8     12A8 12A8 12A7              
Ninh Văn Duyên                                                            
Nguyễn Thị Thúy Lan                     12A5 12A5 12A2       12A2 12A2 12A5 12A5           12A5 12A5 12A2    
Dương Thị Trang                                                            
Phạm Thị Ngọc Thúy           12A6   12A1         12A6 12A1             12A6 12A6 12A1         12A1 12A6 12A6
Nguyễn Thị Thu Hương                                                            
Nguyễn Đức Dũng(TD)                                                            
Trần Thanh Phong                                                            
Võ Thị Thu Sương                                                            
Đoàn Văn Quy                                                            
Vũ Xuân Đại                                                            
Võ Minh Đức                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020