SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
T.2 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
T.3 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
T.4 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
T.5 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
T.6 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
T.7 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020