SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Bình Đỗ Duy Bình Nam  
2 Dũng Lê Trương Quang Dũng Nam  
3 Thám Nguyễn Đình Thám Nam  
4 Vinh Võ Quốc Vinh Nam  
5 Mạnh Trần Đình Mạnh Nam  
6 Trần Ngọc Tú Nam  
7 Hoa Phan Thị Hoa Nữ  
8 Tuyết Hồ Thị Tuyết Nữ  
9 Kiểm Phạm Xuân Kiểm Nam  
10 Hoan Trần Đình Hoan Nam  
11 Hằng Bùi Thu Hằng Nữ  
12 Trình Trần Xuân Trình Nam  
13 Yến Huỳnh Thị Phi Yến Nữ  
14 Trâm Hồ Thị Trâm Nữ  
15 Quyên Kiều Lệ Quyên Nữ  
16 Vững Nguyễn Văn Vững Nam  
17 Chí Nguyễn Thiện Chí Nam  
18 Lam Phạm Quốc Lam Nam  
19 Duyên(L) Phan Thanh Duyên(L) Nam  
20 Trung Hồ Đức Trung Nam  
21 Đông Phạm Thị Thu Đông Nữ  
22 Hợp Bùi Quang Hợp Nam  
23 Hòa Trần Thu Hòa Nữ  
24 Phương Trần Đức Phương Nam  
25 Hường Lê Thị Thanh Hường Nữ  
26 Anh Bùi Thị Ngọc Anh Nữ  
27 Tuyết(H) Phạm Thị Tuyết(H) Nữ  
28 Thắng Nguyễn Sỹ Thắng Nam  
29 Lanh Nguyễn Lanh Nam  
30 Lực Đặng Xuân Lực Nam  
31 Hiền Ngô Thị Hiền Nữ  
32 Hương(V) Đỗ Thị Xuân Hương(V) Nữ  
33 Sơn Nguyễn Hồng Sơn Nam  
34 Thảo(V) Phạm Thị Thảo(V) Nữ  
35 Hiền(V) Võ Thị Thanh Hiền(V) Nữ  
36 Phước Nguyễn Thị Phước Nữ  
37 Thọ Nguyễn Văn Thọ Nam  
38 Ung Thị Kim Lý Nữ  
39 Anh(V) Trường Tuấn Anh(V) Nam  
40 Hảo Nguyễn Thị Hảo Nữ  
41 Nguyệt Hồ Thị Minh Nguyệt Nữ  
42 Nhân Nguyễn Văn Nhân Nam  
43 Thắm Lê Thị Thắm Nữ  
44 Thủy Hà Thị Thanh Thủy Nữ  
45 Giàu Nguyễn Văn Giàu Nam  
46 Thảo Nguyễn Thị Thảo Nữ  
47 Điệp Nguyễn Thị Quỳnh Điệp Nữ  
48 Ninh Nguyễn Thị Ninh Nữ  
49 Minh Hoàng Thanh Minh Nam  
50 Mai Vũ Thị Hoa Mai Nam  
51 Duyên Ninh Văn Duyên Nam  
52 Lan Nguyễn Thị Thúy Lan Nữ  
53 Trang Dương Thị Trang Nữ  
54 Thúy Phạm Thị Ngọc Thúy Nữ  
55 Hương Nguyễn Thị Thu Hương Nam  
56 Dũng(TD) Nguyễn Đức Dũng(TD) Nam  
57 Phong Trần Thanh Phong Nam  
58 Sương Võ Thị Thu Sương Nữ  
59 Quy Đoàn Văn Quy Nam  
60 Đại Vũ Xuân Đại Nam  
61 Đức Võ Minh Đức Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020