SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 TOAN Toan Tự nhiên  
2 LY Vat ly Tự nhiên  
3 HOA Hoa hoc Tự nhiên  
4 SINH Sinh vat Tự nhiên  
5 VAN Van hoc Xã hội  
6 SU Lich su Xã hội  
7 DIA Dia ly Xã hội  
8 GDCD GDCD Xã hội  
9 NN Ngoai ngu Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020