SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KÌ II, NH 2019 - 2020 (ÁP DỤNG TỪ 03/2/2020)


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 C Cờ Chào cờ Tự nhiên  
2 SHCN Sinh hoat Xã hội  
3 TOAN Toan Tự nhiên  
4 TC_T TC TOAN Tự nhiên  
5 LY Vat ly Tự nhiên  
6 TC_L TC LY Tự nhiên  
7 HOA Hoa hoc Tự nhiên  
8 TC_H TCHOA Tự nhiên  
9 SINH Sinh vat Tự nhiên  
10 TIN Tin hoc Tự nhiên  
11 VAN Van hoc Xã hội  
12 TC_V TC VAN Tự nhiên  
13 SU Lich su Xã hội  
14 TCSU TC SU Tự nhiên  
15 DIA Dia ly Xã hội  
16 TC_Đ TC Địa Tự nhiên  
17 KTCN KTCN Tự nhiên  
18 KTNN KTNN Tự nhiên  
19 GDCD GDCD Xã hội  
20 NN Ngoai ngu Xã hội  
21 TC_A TC ANH Tự nhiên  
22 TD Thể dục Xã hội  
23 GDQP Quốc phòng Tự nhiên  
24 NGHE NGHE Tự nhiên  
25 HN H.Nghiệp Tự nhiên  
26 NGLL NGLL Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Ghi chú: GV dạy HN-NGLL xem TKB chi tiết tại bảng niêm yết, thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.