SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A1 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
10A2 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
10A3 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
10A4 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
10A5 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
10A6 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
10A7 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
10A8 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(1), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 11
11A1 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
11A2 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
11A3 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
11A4 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
11A5 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
11A6 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
11A7 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
11A8 Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 12
12A1 Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 15
12A2 Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Van hoc(2), Ngoai ngu(2), 15
12A3 Toan(4), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 15
12A4 Toan(4), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 15
12A5 Toan(4), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 15
12A6 Toan(4), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 15
12A7 Toan(4), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 15
12A8 Toan(4), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), 15

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020