SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Đình Thám Dia ly 12A3(1), 1
Võ Quốc Vinh Toan 10A4(3), 11A1(3), 11A5(3), 9
Trần Đình Mạnh Toan 12A4(4), 4
Trần Ngọc Tú Toan 11A4(3), 11A6(3), 11A8(3), 9
Phan Thị Hoa Toan 10A2(3), 12A1(4), 12A5(4), 11
Hồ Thị Tuyết Toan 10A1(3), 10A8(3), 12A7(4), 12A8(4), 14
Phạm Xuân Kiểm Toan 10A3(3), 10A7(3), 12A6(4), 10
Trần Đình Hoan Toan 11A2(3), 11A7(3), 12A2(4), 12A3(4), 14
Bùi Thu Hằng Toan 10A5(3), 10A6(3), 11A3(3), 9
Nguyễn Văn Vững Vat ly 10A1(2), 10A8(2), 11A7(2), 11A8(2), 8
Nguyễn Thiện Chí Vat ly 11A1(2), 11A2(2), 11A6(2), 12A2(3), 9
Phạm Quốc Lam Vat ly 10A2(2), 10A6(2), 10A7(2), 12A1(3), 9
Hồ Đức Trung Vat ly 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 6
Phạm Thị Thu Đông Vat ly 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 6
Trần Thu Hòa Hoa hoc 11A1(2), 11A2(2), 12A2(3), 7
Trần Đức Phương Hoa hoc 10A1(1), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 7
Lê Thị Thanh Hường Hoa hoc 10A4(1), 10A5(1), 2
Bùi Thị Ngọc Anh Hoa hoc 11A3(2), 11A7(2), 11A8(2), 6
Phạm Thị Tuyết(H) Hoa hoc 10A2(1), 10A6(1), 10A7(1), 12A1(3), 6
Nguyễn Sỹ Thắng Hoa hoc 10A3(1), 10A8(1), 2
Nguyễn Lanh Sinh vat 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 11A1(1), 11A2(1), 10
Đặng Xuân Lực Sinh vat 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A1(1), 12A2(1), 8
Đỗ Thị Xuân Hương(V) Van hoc 11A2(2), 12A3(4), 12A8(4), 10
Nguyễn Hồng Sơn Van hoc 10A2(2), 10A8(2), 12A2(2), 12A7(4), 10
Phạm Thị Thảo(V) Van hoc 10A1(2), 12A5(4), 12A6(4), 10
Võ Thị Thanh Hiền(V) Van hoc 10A4(2), 10A5(2), 12A1(2), 12A4(4), 10
Nguyễn Thị Phước Van hoc 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 8
Nguyễn Văn Thọ Van hoc 10A6(2), 10A7(2), 4
Trường Tuấn Anh(V) Van hoc 10A3(2), 11A1(2), 11A3(2), 11A4(2), 8
Nguyễn Thị Hảo Lich su 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 4
Nguyễn Văn Nhân Lich su 12A7(1), 12A8(1), 2
Hà Thị Thanh Thủy Dia ly 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 3
Nguyễn Thị Thảo Dia ly 12A7(1), 12A8(1), 2
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp GDCD 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 4
Nguyễn Thị Ninh GDCD 12A3(1), 12A4(1), 2
Hoàng Thanh Minh Ngoai ngu 11A1(2), 11A7(2), 12A3(4), 12A4(4), 12
Vũ Thị Hoa Mai Ngoai ngu 10A1(2), 10A2(2), 12A7(4), 12A8(4), 12
Ninh Văn Duyên Ngoai ngu 10A4(2), 10A5(2), 11A3(2), 11A4(2), 8
Nguyễn Thị Thúy Lan Ngoai ngu 11A2(2), 11A8(2), 12A2(2), 12A5(4), 10
Dương Thị Trang Ngoai ngu 10A3(2), 10A8(2), 11A5(2), 11A6(2), 8
Phạm Thị Ngọc Thúy Ngoai ngu 10A6(2), 10A7(2), 12A1(2), 12A6(4), 10

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020