SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 (ÁP DỤNG TỪ 22/6/2020)


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Đình Thám Dia ly 12A3(4), 4
Trần Đình Mạnh Toan 12A4(6), 6
Phan Thị Hoa Toan 12A1(6), 12A5(6), 12
Hồ Thị Tuyết Toan 12A7(6), 12A8(6), 12
Phạm Xuân Kiểm Toan 12A6(6), 6
Trần Đình Hoan Toan 12A2(6), 12A3(6), 12
Nguyễn Thiện Chí Vat ly 12A2(6), 6
Phạm Quốc Lam Vat ly 12A1(6), 6
Trần Thu Hòa Hoa hoc 12A2(6), 6
Phạm Thị Tuyết(H) Hoa hoc 12A1(6), 6
Đặng Xuân Lực Sinh vat 12A1(4), 12A2(4), 8
Đỗ Thị Xuân Hương(V) Van hoc 12A3(6), 12A8(6), 12
Nguyễn Hồng Sơn Van hoc 12A2(4), 12A7(6), 10
Phạm Thị Thảo(V) Van hoc 12A5(6), 12A6(6), 12
Võ Thị Thanh Hiền(V) Van hoc 12A1(4), 12A4(6), 10
Nguyễn Thị Hảo Lich su 12A3(4), 12A4(4), 12A5(4), 12A6(4), 16
Nguyễn Văn Nhân Lich su 12A7(4), 12A8(4), 8
Hà Thị Thanh Thủy Dia ly 12A4(4), 12A5(4), 12A6(4), 12
Nguyễn Thị Thảo Dia ly 12A7(4), 12A8(4), 8
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp GDCD 12A5(4), 12A6(4), 12A7(4), 12A8(4), 16
Nguyễn Thị Ninh GDCD 12A3(4), 12A4(4), 8
Hoàng Thanh Minh Ngoai ngu 12A3(6), 12A4(6), 12
Vũ Thị Hoa Mai Ngoai ngu 12A7(6), 12A8(6), 12
Nguyễn Thị Thúy Lan Ngoai ngu 12A2(4), 12A5(6), 10
Phạm Thị Ngọc Thúy Ngoai ngu 12A1(4), 12A6(6), 10

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Sắp xếp: Nguyễn Đình Thám, ngày 18/6/2020