SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
HỌC KÌ II, NH 2019 - 2020 (ÁP DỤNG TỪ 03/2/2020)


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Đỗ Duy Bình KTCN 11A8(2), 2
Lê Trương Quang Dũng GDCD 10A7(1), 10A8(1), 2
Nguyễn Đình Thám Dia ly 11A2(1), 12A3(2), 3
Nguyễn Đình Thám TC Địa 12A3(1), 1
Võ Quốc Vinh Toan 10A5(3), 11A1(3), 11A8(3), 9
Võ Quốc Vinh TC TOAN 10A5(1), 11A1(1), 11A8(1), 3
Trần Đình Mạnh Toan 11A4(3), 11A5(3), 11A6(3), 12A4(3), 12
Trần Đình Mạnh TC TOAN 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 12A4(1), 4
Trần Ngọc Tú Toan 10A3(3), 11A3(3), 11A7(3), 9
Trần Ngọc Tú TC TOAN 10A3(1), 11A3(1), 11A7(1), 3
Phan Thị Hoa Toan 10A2(3), 12A1(3), 12A5(3), 9
Phan Thị Hoa TC TOAN 10A2(1), 12A1(1), 12A5(1), 3
Hồ Thị Tuyết Toan 10A1(3), 10A4(3), 12A7(3), 12A8(3), 12
Hồ Thị Tuyết TC TOAN 10A1(1), 10A4(1), 12A7(1), 12A8(1), 4
Phạm Xuân Kiểm Toan 10A6(3), 10A7(3), 10A8(3), 12A6(3), 12
Phạm Xuân Kiểm TC TOAN 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 12A6(1), 4
Trần Đình Hoan Toan 11A2(3), 12A2(3), 12A3(3), 9
Trần Đình Hoan TC TOAN 11A2(1), 12A2(1), 12A3(1), 3
Trần Xuân Trình Chào cờ 12A5(1), 1
Trần Xuân Trình Sinh hoat 12A5(1), 1
Trần Xuân Trình Tin hoc 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12
Huỳnh Thị Phi Yến Chào cờ 11A2(1), 1
Huỳnh Thị Phi Yến Sinh hoat 11A2(1), 1
Huỳnh Thị Phi Yến Tin hoc 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 12A3(2), 10
Hồ Thị Trâm Tin hoc 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 12A1(2), 12A2(2), 12
Kiều Lệ Quyên Tin hoc 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 12A4(2), 12A7(2), 12A8(2), 14
Nguyễn Văn Vững Vat ly 10A1(2), 10A4(2), 10A5(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 14
Nguyễn Thiện Chí Chào cờ 12A2(1), 1
Nguyễn Thiện Chí Sinh hoat 12A2(1), 1
Nguyễn Thiện Chí Vat ly 11A1(2), 11A2(2), 12A2(2), 12A3(2), 8
Nguyễn Thiện Chí KTCN 12A2(1), 12A3(1), 2
Phạm Quốc Lam Chào cờ 12A1(1), 1
Phạm Quốc Lam Sinh hoat 12A1(1), 1
Phạm Quốc Lam Vat ly 10A2(2), 10A3(2), 10A6(2), 12A1(2), 12A5(2), 12A8(2), 12
Phạm Quốc Lam KTCN 12A5(1), 1
Hồ Đức Trung Vat ly 11A7(2), 11A8(2), 4
Phạm Thị Thu Đông Chào cờ 10A7(1), 1
Phạm Thị Thu Đông Sinh hoat 10A7(1), 1
Phạm Thị Thu Đông Vat ly 10A7(2), 10A8(2), 12A4(2), 12A6(2), 12A7(2), 10
Phạm Thị Thu Đông KTCN 12A4(1), 12A6(1), 12A7(1), 3
Bùi Quang Hợp KTCN 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 12A1(1), 12A8(1), 16
Trần Thu Hòa Chào cờ 11A1(1), 1
Trần Thu Hòa Sinh hoat 11A1(1), 1
Trần Thu Hòa Hoa hoc 11A1(2), 11A2(2), 12A2(2), 12A3(2), 8
Trần Thu Hòa TCHOA 11A1(1), 11A2(1), 12A2(1), 3
Trần Đức Phương Chào cờ 10A1(1), 1
Trần Đức Phương Sinh hoat 10A1(1), 1
Trần Đức Phương Hoa hoc 10A1(2), 11A3(2), 11A7(2), 11A8(2), 8
Trần Đức Phương TCHOA 10A1(1), 11A3(1), 11A7(1), 11A8(1), 4
Lê Thị Thanh Hường Chào cờ 10A6(1), 1
Lê Thị Thanh Hường Sinh hoat 10A6(1), 1
Lê Thị Thanh Hường Hoa hoc 10A6(2), 10A7(2), 12A7(2), 12A8(2), 8
Lê Thị Thanh Hường TCHOA 10A6(1), 10A7(1), 2
Bùi Thị Ngọc Anh Chào cờ 11A4(1), 1
Bùi Thị Ngọc Anh Sinh hoat 11A4(1), 1
Bùi Thị Ngọc Anh Hoa hoc 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 12A5(2), 12A6(2), 10
Bùi Thị Ngọc Anh TCHOA 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 3
Phạm Thị Tuyết(H) Chào cờ 10A2(1), 1
Phạm Thị Tuyết(H) Sinh hoat 10A2(1), 1
Phạm Thị Tuyết(H) Hoa hoc 10A2(2), 10A4(2), 10A5(2), 12A1(2), 12A4(2), 10
Phạm Thị Tuyết(H) TCHOA 10A2(1), 10A4(1), 10A5(1), 12A1(1), 4
Nguyễn Sỹ Thắng Hoa hoc 10A3(2), 10A8(2), 4
Nguyễn Sỹ Thắng TCHOA 10A3(1), 10A8(1), 2
Nguyễn Lanh Sinh vat 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11
Nguyễn Lanh KTNN 10A1(2), 10A2(2), 4
Đặng Xuân Lực Sinh vat 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 13
Đặng Xuân Lực KTNN 10A3(2), 2
Đỗ Thị Xuân Hương(V) Chào cờ 12A8(1), 1
Đỗ Thị Xuân Hương(V) Sinh hoat 12A8(1), 1
Đỗ Thị Xuân Hương(V) Van hoc 11A2(3), 12A3(3), 12A8(3), 9
Đỗ Thị Xuân Hương(V) TC VAN 11A2(1), 12A3(1), 12A8(1), 3
Nguyễn Hồng Sơn Chào cờ 12A7(1), 1
Nguyễn Hồng Sơn Sinh hoat 12A7(1), 1
Nguyễn Hồng Sơn Van hoc 10A2(3), 12A2(3), 12A7(3), 9
Nguyễn Hồng Sơn TC VAN 10A2(1), 12A2(1), 12A7(1), 3
Phạm Thị Thảo(V) Chào cờ 12A6(1), 1
Phạm Thị Thảo(V) Sinh hoat 12A6(1), 1
Phạm Thị Thảo(V) Van hoc 10A1(3), 12A5(3), 12A6(3), 9
Phạm Thị Thảo(V) TC VAN 10A1(1), 12A5(1), 12A6(1), 3
Võ Thị Thanh Hiền(V) Chào cờ 11A8(1), 1
Võ Thị Thanh Hiền(V) Sinh hoat 11A8(1), 1
Võ Thị Thanh Hiền(V) Van hoc 11A8(3), 12A1(3), 12A4(3), 9
Võ Thị Thanh Hiền(V) TC VAN 11A8(1), 12A1(1), 12A4(1), 3
Nguyễn Thị Phước Chào cờ 11A3(1), 1
Nguyễn Thị Phước Sinh hoat 11A3(1), 1
Nguyễn Thị Phước Van hoc 10A3(3), 11A3(3), 11A4(3), 9
Nguyễn Thị Phước TC VAN 11A3(1), 11A4(1), 2
Nguyễn Văn Thọ Van hoc 10A4(3), 10A5(3), 6
Nguyễn Văn Thọ TC VAN 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 3
Ung Thị Kim Lý Van hoc 10A6(3), 10A8(3), 11A5(3), 9
Ung Thị Kim Lý TC VAN 10A6(1), 10A8(1), 11A5(1), 3
Trường Tuấn Anh(V) Van hoc 10A7(3), 11A1(3), 11A6(3), 11A7(3), 12
Trường Tuấn Anh(V) TC VAN 10A7(1), 11A1(1), 11A6(1), 11A7(1), 4
Nguyễn Thị Hảo Chào cờ 12A3(1), 1
Nguyễn Thị Hảo Sinh hoat 12A3(1), 1
Nguyễn Thị Hảo Lich su 10A5(2), 10A6(2), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 8
Hồ Thị Minh Nguyệt Chào cờ 10A4(1), 1
Hồ Thị Minh Nguyệt Sinh hoat 10A4(1), 1
Hồ Thị Minh Nguyệt Lich su 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 12A1(1), 12A2(1), 10
Nguyễn Văn Nhân Chào cờ 10A8(1), 1
Nguyễn Văn Nhân Sinh hoat 10A8(1), 1
Nguyễn Văn Nhân Lich su 10A7(2), 10A8(2), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A7(1), 12A8(1), 11
Lê Thị Thắm Chào cờ 11A5(1), 1
Lê Thị Thắm Sinh hoat 11A5(1), 1
Lê Thị Thắm Lich su 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 3
Hà Thị Thanh Thủy Chào cờ 12A4(1), 1
Hà Thị Thanh Thủy Sinh hoat 12A4(1), 1
Hà Thị Thanh Thủy Dia ly 12A1(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 8
Hà Thị Thanh Thủy TC Địa 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 3
Nguyễn Văn Giàu Chào cờ 11A6(1), 1
Nguyễn Văn Giàu Sinh hoat 11A6(1), 1
Nguyễn Văn Giàu Dia ly 10A1(1), 10A7(1), 10A8(1), 11A1(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 10
Nguyễn Thị Thảo Chào cờ 10A5(1), 1
Nguyễn Thị Thảo Sinh hoat 10A5(1), 1
Nguyễn Thị Thảo Dia ly 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 12A2(2), 12A7(2), 12A8(2), 11
Nguyễn Thị Thảo TC Địa 12A7(1), 12A8(1), 2
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp Chào cờ 10A3(1), 1
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp Sinh hoat 10A3(1), 1
Nguyễn Thị Quỳnh Điệp GDCD 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 12A2(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 11
Nguyễn Thị Ninh Chào cờ 11A7(1), 1
Nguyễn Thị Ninh Sinh hoat 11A7(1), 1
Nguyễn Thị Ninh GDCD 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A1(1), 12A3(1), 12A4(1), 11
Hoàng Thanh Minh Ngoai ngu 11A1(3), 11A8(3), 12A3(3), 12A4(3), 12
Hoàng Thanh Minh TC ANH 11A1(1), 11A8(1), 12A3(1), 12A4(1), 4
Vũ Thị Hoa Mai Ngoai ngu 10A1(3), 10A2(3), 12A7(3), 12A8(3), 12
Vũ Thị Hoa Mai TC ANH 10A1(1), 10A2(1), 12A7(1), 12A8(1), 4
Ninh Văn Duyên Ngoai ngu 10A6(3), 10A7(3), 11A5(3), 11A6(3), 12
Ninh Văn Duyên TC ANH 10A6(1), 10A7(1), 11A5(1), 11A6(1), 4
Nguyễn Thị Thúy Lan Ngoai ngu 11A2(3), 11A7(3), 12A2(3), 12A5(3), 12
Nguyễn Thị Thúy Lan TC ANH 11A2(1), 11A7(1), 12A2(1), 12A5(1), 4
Dương Thị Trang Ngoai ngu 10A4(3), 10A5(3), 11A3(3), 11A4(3), 12
Dương Thị Trang TC ANH 10A4(1), 10A5(1), 11A3(1), 11A4(1), 4
Phạm Thị Ngọc Thúy Ngoai ngu 10A3(3), 10A8(3), 12A1(3), 12A6(3), 12
Phạm Thị Ngọc Thúy TC ANH 10A3(1), 10A8(1), 12A1(1), 12A6(1), 4
Nguyễn Thị Thu Hương KTNN 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10
Nguyễn Đức Dũng(TD) Thể dục 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 16
Trần Thanh Phong Thể dục 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 12
Võ Thị Thu Sương Quốc phòng 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 4
Đoàn Văn Quy Thể dục 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 14
Vũ Xuân Đại Thể dục 12A8(2), 2
Võ Minh Đức Thể dục 10A7(2), 10A8(2), 4
Võ Minh Đức Quốc phòng 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Ghi chú: GV dạy HN-NGLL xem TKB chi tiết tại bảng niêm yết, thực hiện vào tuần cuối của tháng. Buổi chiều bắt đầu học từ 14 giờ 00 phút.